نیروگاه طرشت در خیابان ستارخان تهران قدیمی‌ترین نیروگاه کشور است که زمانی در حاشیه شهر تهران ساخته شده بود اما امروز در میانه پایتخت قرار دارد و با راندمان ۲۰.۹۵درصدی بخشی از برق پایتخت را تأمین می‌کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo