براساس این طرح، مامور برق پس از اندازه گیری میزان برق مصرفی مشترکان از طریق تبلت هزینه‌ای که هر مشترک باید پرداخت کند را محاسبه و فیش لازم را صادر می‌کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo