مقام های عراقی جمعه گفتند این کشور قراردادی به ارزش 328 میلیون دلار با شرکت آمریکایی جنرال الکتریک برای افزایش ظرفیت تولید برق در ماه های تابستان که مصرف به اوج می رسد، امضا کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo