از مدار خارج شدن تأسیسات فوق توزیع پست های صادقیه و آذربایجان در شهر تهران موجب شد تا روز گذشته پایتخت نشینان در ۵ منطقه تهران قطعی های گسترده برق را شاهد باشند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo