رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: مقرر شد شبکه برق هیچ ‌یک از واحدهای صنعتی بدون هماهنگی با استانداری، فرمانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم پرداخت بدهی قطع نشود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo