فرماندار و رئیس شورای حفاظت منابع آب ابرکوه گفت: برق 648 حلقه چاه کشاورزی ابرکوه، از اول دیماه امسال به مدت یک ماه قطع و هرگونه استفاده از آب کشاورزی تعطیل می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo