وزارت توسعه و برنامه ریزی پاکستان عنوان کرد: توافقنامه انتقال برق «کاسا- 1000» برای اسلام آباد مفید نیست و دریافت برق از این مسیر برای اسلام آباد گران است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo