مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز در همايش مديريت بهره وري انرژي گفت: با ساده ترین راهکار ها می توان حداقل 30 در صد در مصرف برق صرفه جویی کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo