حميد چيت‌چيان گفت: مكانيسمي براي حل مشكل تضامين مالي در ماده 12 قانون رفع موانع توليد طراحي كرده‌ايم. وزیر نیرو 3 تاثير مهم برداشته شدن تحريم‌ها بر صنعت نيروگاهي را تشريح كرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo