معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: با رايزني‌هايي که با شرکت آبفا و شرکت برق منطقه‌اي صورت گرفته مقرر شد که ماموران قرائت کنتور از لباس‌هاي متحدالشکل استفاده کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo