وزیر نیرو با تاکید بر لزوم وارد شدن فکر و ایده نو به ساختار صنعت آب و برق گفت: براي همه با يک اهرم نمي‌توان کار کرد و اهرم‌هاي مختلف، ورزشکار، هنرمند، روحاني، قشر دانشگاهي، شبکه‌هاي اجتماعي، رسانه‌ها و غيره هرکدام مي‌توانند در قشر خاصي اثرگذار باشند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo