رئیس مرکز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا گفت: یکی از زیرساختهای لازم برای افزایش صادرات برق کشور، ایجاد کریدورهای انتقال توان با ظرفیت بالا است که باید در برنامه ریزی توسعه شبکه برق کشور در سالهای آتی مورد توجه قرار گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo