تا پایان شب دستگیری مدیرکل برق استان گیلان، از دفتر نخست وزیری گرفته تا دفاتر بقیه وزرا بارها تماس گرفتند و درخواست آزادی رئیس اداره ی برق را کردند اما استاندار لحظه ای از نظری که داده بود عقب نشینی نکرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo