دانش آموز 15 ساله که در مراسم فرهنگی و مذهبی پارک امت مشهد شرکت کرده بود به دلیل نقص در سیستم برق کشی محل برگزاری مراسم، دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.تحقیقات مقدماتی نشان می دهد که به دلیل نقص در سیستم برق کشی چند بار «فیوز» برق عمل کرده و برق قطع شده است ولی در این حال فردی «فیوز» را از مدار خارج کرده تا برق یکسره شود که در این زمان حفاظ فلزی نیز برق دار شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo