در حالی که مجلس شورای اسلامی اوایل امسال اقدام توانیر به صدور قبض قطع برق و دریافت هزینه آن از مشترکان را غیرقانونی اعلام کرد توانیر و شرکت توزیع برق تهران همچنان بر اقدام خود پافشاری کرده و کوتاه نمی آیند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo