مشترکان محترم توزیع برق غرب مازندران قبل از هرگونه اجاره یا فروش ملک مورد نظر خود، به منظور اطلاع از موقعیت انشعاب برق خود به ادارات برق منطقه خود مراجعه نموده تا از مجاز یا غیر مجاز بودن آن اطمینان حاصل نمایند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo