پژوهشگاه نیرو تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت CESI ایتالیا با هدف اکتساب فناوری آزمایشگاهی، انتقال دانش فنی و به کارگیری تجربیات این شرکت در اجرا و پیاده سازی پایلوتهای مورد نیاز صنعت برق به امضا رسانید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo