معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: به دلیل اقدام نکردن عملی از سوی بسیاری از سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های مولد برق مقیاس کوچک به متقاضیان نیروگاه برق مقیاس کوچک جدید در شهرک‌های صنعتی قزوین مجوز اعطا نمی شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo