در كشور امريكا انرژى خورشيدى با ٦٢٪، انرژى باد با ٢٢٪ و MicroCHP ها با ١٣٪ از جمله مهمترين سيستمهاى پايدارى هستند كه به منظور توليد برق خانه ها مورد استفاده قرار مى گيرند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo