بر اساس ارزیابی عملکرد ایمنی واحدهای مختلف شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در سال 94، مدیران و ضابطین نمونه ایمنی این شرکت انتخاب و معرفی شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo