مدیرعامل توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری تغییر می کند. هاشمی که از تیرماه سال 93 بعنوان مدیرعامل توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری منصوب شده بود طی روزهای آتی جای خود را مدیرعامل جدید این شرکت می دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo