صادق زاده گفت: ما نقاط تماس‌مان با بخش خصوصی را به حداقل نقاط تماس رسانده‌ایم. حتی دو نقطه تماس فعلی را هم حذف می‌کنیم و به یک نقطه تماس می‌رسیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo