مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خواستار توقف آلایندگی نیروگاه رامین اهواز شد و گفت: این نیروگاه درصورت ادامه استفاده از سوخت مازوت تعطیل می شود. وی با اشاره به طرح دعوی علیه نیروگاه رامین تاکید کرد: برای این نیروگاه حکم صادر و مهلتی نیز تعیین شده است

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo