به گزارش برق نیوز، آرمودلی گفت برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور باید سهم 30-40 درصدی برای این انرژی ها در سبد انرژی کشور هدف گذاری و عملیاتی گردد.

 مدیر عامل سابق این سازمان با اشاره به روند شکل گیری خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر، گفت: پیگیری ها در این زمینه در سال ۸۳ نتیجه داد و دستور العمل قیمت خرید تضمینی برق توسط مجلس به تصویب رسید. این قیمت ها در ابتدا ۴۵۰ و ۶۵۰ ریال به ازاء هر کیلووات ساعت تعیین گردید اما بدلیل وابستگی آن به بودجه عمومی هیچوقت عملیاتی نشد.

وی افزود: پیگیری های بسیار زیاد در زمان افتتاح نیروگاه بادی بینالود نتیجه داد و قیمتها به ۹۰۰ و ۱۳۰۰ ریال ارتقاء یافت و بدلیل توجیه پذیر شدن قیمت خرید برق، نیروگاه بینالود به بخش غیردولتی فروخته شد لیکن کماکان مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت بهای برق تولیدی پابرجا بود که در سال ۸۵ در معاونت برنامه ریزی و توسعه و دفتر مشارکت های بخش غیردولتی سانا طرحی تهیه شد که بر اساس آن مبلغی به عنوان عوارض برق به قبض های مشترکین برق اضافه و این رقم برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر مورد استفاده قرار می گرفت.

وی اضافه نمود: پس از پیگیری های مداوم سرانجام در سال ۹۳ مجلس این طرح را تصویب و ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق تعیین گردید.البته این مصوبه در ابتدا یک ساله بود که بعدها با تصویب طرح تاسیس ساتبا در کمیسیون های مجلس به قانون دائمی تبدیل شد و این بستر فراهم شد که در آینده این رقم افزایش یافته و منبع دائمی و بسیار مطمئنی برای پرداخت بهای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر باشد که هیچ وابستگی نیز به بودجه عمومی ندارد.لیکن کمبود نقدینگی،نبود حمایت سیستم بانکی و عدم فاینانس مشکلات بخش خصوصی برای ورود به این عرصه می باشند.

آرمودلی در پایان با اشاره به روند رو به رشد تقاضای داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این عرصه گفت: اگر می خواهیم به هدف های تعیین شده در زمینه تجدیدپذیرها برسیم لازم است ساتبا شکل گرفته و رئیس آن در سطح معاون وزیر تعیین گردد و برعکس رویکرد کلی دولت مبنی بر کوچک سازی اتفاقاً سانا در جهت بزرگتر و قوی تر شدن حرکت نماید و در کنار آن در جهت توسعه توان داخلی، تقویت بخش تحقیقات و روابط عمومی و همچنین ایجاد آزمایشگاه های مرجع و تدوین استانداردها حرکت گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo