مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس درمراسم آموزشی توجیهی کارکنان جدید الاستخدام این شرکت برلزوم توجه به دو عنصر ایمان و صداقت در کار تاکید کرد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo