انتظار می رود مجتمع نور یک که بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی جهان محسوب می شود و در مراکش ساخته شده است بتواند انرژی مورد نیاز بیش از یک میلیون نفر را تامین کند و برق تولیدی اضافه بر مصرف به اروپا و آفریقا صادر شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo