هر چند قرار است امسال 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود اما انتظار می رود مردم با کاهش مصرف در ساعت های میانی روز، وزارت نیرو را در گذر از تابستان بدون خاموشی یاری کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo