استان خوزستان و به ویژه شهر دزفول به تنهایی سه تن از ماموران اداره برق را بر اثر بی احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی به کشتن داده است. گزارشی از برق گرفتگی سه مامور برقی در حین کار بر روی شبکه را بخوانید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo