برق گرفتگی یکی از کارکنان سیم بان اداره ی برق کوهدشت را به کام مرگ فرستاد. تیرماه امسال نیز یکی دیگر از کارمندان اداره ی برق کوهدشت در حال انجام خدمت بر بالای تیر برق دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo