یکی از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد. هویت این کارگر حادثه دیده را«عارف نامداری» ۲۶ ساله و متأهل اعلام کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo