مدير شرکت برق قشم گفت: بجز واحدهاي نظامي، هم اكنون مشتركان اين شهرستان 140 ميليارد ريال به شركت برق بدهكارند و اين مقدار بيش از سه برابر فروش دوره اي برق در اين منطقه است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo