رئیس اداره برق گناباد گفت: با احداث پست هوایی برق، مشکل افت ولتاژ برق که در برخی از مناطق روستاهای نوده پشنگ، روشناوند و بیلند بود، برطرف شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo