به گزارش برق نیوز، دکتر محمود جورابيان رئيس هيأت مديره انجمن برق و الکترونيک ايران-شاخه خوزستان، درخصوص دستورکار اولين جلسه ماهانه دوره هفتم اين انجمن گفت: با توجه به اهميت برق در استان و اينکه شهرستان اهواز پس از تهران در ميان کلانشهرهاي کشور بيشترين پيک بار شبکه به ميزان 2376 مگاوات را به خود اختصاص داده است، نشان از ارزش بالاي اين کالاي خدماتي داشته و ارائه برق مطمئن و پايدار با توجه به شرايط جوي خاص حاکم منطقه که مديريت شبکه برق آن از حساسيت ويژه اي برخوردار مي باشد.

وي در ادامه افزود: با توجه بروز پديده گرد و غبار در سال هاي اخير و شرايط جوي مذکور و همچنين آسيب هاي وارده به تاسيسات و شبکه برق، ما را بر آن داشت تا توسط اين انجمن، برنامه هايي حول سه محور شامل تاثير ريزگردها بر تاسيسات نيروگاهي، شبکه فوق توزيع و توزيع نيروي برق و صنايع، اقدام به برگزاري سمينارهاي علمي و فني در اين خصوص داشته باشيم تا بتوانيم به بهترين شکل عوارض ناشي از اين پديده و تاثيران مخرب آن را کاهش دهيم.

در ادامه اين جلسه جورابيان ضمن تشکر از اعضاي قبلي اين انجمن به معرفي اعضاي منتخب جديد پرداخت و بيان کرد: جمع آراي داده شده به کانديداها 1816 راي بوده که کل اعضاي واجد شرايط 615 نفر و کل راي دهندگان 295 نفر بوده اند که پس از اجراي انتخابات که در تاريخ 6 آبان و از طريق سامانه راي گيري انجام شده بود به ترتيب پس از اينجانب آقايان سيف اله آگاه، محمد رضا آسبان، محسن صنيعي، عبدالرسول زرگر، محمود دشت بزرگ، يداله حضرتي، محمدحسين خندان، سعيداله مرتضوي، اشکان نظام پور، نعمت اله شهرياري، محمدعلي بشکار و همچنين 2 نفر به عنوان عضو علي البدل مهران نشيبي و عبدالحميد فرخي نژاد معرفي شدند.

جورابيان در ادامه گفت: در اين جلسه که با حضور کليه اعضاي منتخب برگزار شده بود به ترتيب رئيس، نايب رئيس هيأت مديره، دبير، خزانه دار و بازرس انجمن مهندسين برق و الکترونيک شاخه خوزستان تعيين شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo