محافظ ترانس برق شهری یکی از محصولات و اختراعاتی است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه امسال معرفی کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo