مهندس محمد خانی در برنامه ;گفت و گوی علمی; رادیو گفت و گو، عنوان کرد : یک درصد از سوختی که به نیروگاه می دهیم مازوت گازوئیل است که در شبکه از بین می رود و معادل سیصد میلیون دلار معادل قیمت نفت خام است. همچنین 25 میلیارد کیلو وات برق در شبکه گم می شود .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo