به‌همت دفتر خدمات مشتركين فوق توزيع و مديريت مصرف شركت برق منطقه‌اي تهران، پروژه مميزي انرژي پست‌هاي انتقال و فوق توزيع در محدوده عملياتي اين شركت آغاز شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo