نبود سرمایه گذار برای بهره گیری از انرژی باد و نور خورشیدِ تمام نشدنی در منطقه سیستان سبب هدر رفت این منابع خدادادی و گسترش محرومیت در این منطقه شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo