در این جلسه معاون امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به ارائه وضعیت انرژی های تجدیدپذیر در کشور از منظر قوانین و سیاست های کلی نظام، چالش ها و پیشنهادهای اجرایی برای گسترش فناوری و کاربرد این منابع پرداخت.

 وی ضمن تبیین فرصت‌های موجود در قوانین فعلی کشور، از تدوین برنامه اقدامات لازم در برنامه ششم توسعه و نیز افزایش میزان عوارض مربوط به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق روستایی از ۳۰ به ۵۰ ریال در لایحه بودجه سال ۹۶ کشور خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo