روند فعلی مصرف انرژی ، تهدیدی جدی برای سرمایه های ملی و محيط زیست تلقی می شود و اصلاح الگوی مصرف برق و بکارگیری انرژی های نو یکی از راهکارهای اساسی کاهش این تهدید است

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo