موسسه تحقیقات برق آمریکا (EPRI) با معرفی این مفهوم، مجموعه مستنداتی برای ارزیابی فرایند نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای بهینه‌سازی آن بر اساس مطالعه ده‌ها نیروگاه موفق منتشر کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo