واحد مهندسی فروش تابلو برق :

تیم مهندسی فروش که متشکل از کارشناسان با تجربه  است ابتدا درخواست (سفارش ) مشتری را به صورت کتبی یا شفاهی مطابق رویه سازمان مربوطه دریافت مینماید و پیش فاکتور مربوطه را در مرحله اول صادر میگردد.

مهمترین فعالیت این واحد:

  • -آرشیو مدارک و مستندات مربوط به پروژه ها
  • -تهیه لیست قطعات مورد نیاز تابلو برق و تهیه سایر مدارک مورد نیاز پروژه و پیگیری مراحل ساخت تابلو ها تا زمان تحویل
  • -نظارت بر انجام آزمون ها ی نوعی و روتین

شماره تماس کارشناسان مربوط به مهندسی فروش تابلو برق:

مهندس قربانی
تلفن 02633309303
داخلی 221
شماره همراه :09120481685

مهندس آقاجانی پور
تلفن 02633309303
داخلی 220

شماره همراه : 09126582239

تابلو برق صنعتی تابلوهای فشار ضعیف ثابت و مدولار LV تا 7200A تابلوهای کنترل MIMIC طبرستان تابلو