محققان دانشگاه شهید چمران اهواز موفق شدند برای نخستین‌بار در کشور دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت نوعی از سلول‌های خورشیدی فیلم نازک مبتنی بر ;سیلیکن آمورف هیدروژنه; را تولید و نمونه‌های آزمایشگاهی آن را با موفقیت آزمایش کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo