مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در سمینار آموزشی فرایند بکارگیری مولدهای مقیاس کوچک، این مولدها را جایگزینی مطمئن برای تولید انرژی الکتریکی بیان کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo