مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان گفت: امنیت و سود بیشتر تضمین کننده توسعه انرژی های پاک به ویژه انرژی های خورشیدی در سطح کشور و این استان است

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo