شرکت برق ورزقان در مسائلی چون جابجایی تیرهای چراغ برق و برخورد نامناسب امور مشترکین خود با مراجعین موجب روز نارضایتی‌های بسیاری در شهرستان شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo