با اینکه از نفوذ و قدرت چند نماینده جدید برقی در مجلس صحبت می شد اما هیچ کدام از چهره های راه یافته به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نتوانستند برای ریاست بر هیچ یک از کمیسیون های مجلس انتخاب شوند. هر سه چهره مهم برقی مجلس دهم که هر سه نیز از لیست امید و حامیان دولت بودند انتخاب نشدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo