مدیران شرکت مپنا جهت فراهم کردن زمینه فعالیت و سرمایه گذاری این شرکت در حوزه عملیاتی شرکت برق منطقه ای زنجان ازمسئولین زنجان و قزوین درخواست همکاری کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo