سومین نشست مدیریتی منابع و مصارف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سال 1395 ،صبح روز پنج شنبه ،بیستم خرداد ماه در محل همایش ستاد راهبردی برگزار شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo