• الف) نظارت و کنترل واردات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر
  • ب) نظارت فنی بر فرایند احداث نیروگاه (نصب و راه اندازی)
  • ج) نظارت بر فرایند بهره برداری

از طرف نهادهای متولی اجتناب ناپذیر می‌باشد.

 در این راستا، این سازمان در گام اول به استناد استانداردها و دستورالعمل‌های معتبر ملی و بین‌المللی اقدام به تهیه پیش نویس ” دستورالعمل استاندارد نظارتی در بخش‌های فوق الاشاره نموده است.

لذا ضمن معرفی پیش نویس دستورالعمل‌های استاندارد، که در بخش دسترسی سریع سایت الکترونیکی سانا قابل مشاهده است.

لازم به ذکر است دستورالعمل‌های مربوط به دیگر حوزه‌های تجدیدپذیر در حال بررسی در کمیته‌های مربوطه بوده که پیش نویس آن‌ها پس از تکمیل، از طریق این درگاه معرفی خواهند شد.

ذکر این نکته ضروری است که دستورالعمل‌ها به صورت پیش نویس بوده و به صورت دوره‌ای تا نهایی شدن آن‌ها بروز رسانی خواهند شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo