در راستاي طرح ملي كاهش تلفات انرژي و پايداري شبكه توزيع برق بيش از 41595 متر كابل خود نگهدار در مناطق شهري و روستايي تحت پوشش امور برق منطقه 2 اهواز اجرا و مورد بهره برداري قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo